Thursday, April 21, 2011

Four Part Documentary The Green Wave Winner of 2011 Washington DC Film Festival

4 Part Documentary on the Green Movement.  Winner of the 2011 Washington Film Festival. Please Distribute. Link to Parts 2, 3 & 4 bellow.مستند موج سبز - موج سبز ایران - ۴ قسمت

برنده جایزه جشنواره بین المللی فیلم واشنگتن

"موج سبز" مستندی جدی دربارۀ کشمکش‌های سیاسی قبل، بعد و در حین انتخابات ریاست جمهوری ایران است.

علی صمدی احدی، کارگردان ایرانی فیلم، مقیم کشور آلمان است. مستند او آمیزه‌ای از فیلم، انیمیشن و پیام‌های شبکه‌های اجتماعی "تویتر" و "فیس بوک" است.

داستان فیلم براساس نوشته های واقعی در وبلاگ‌های ایرانی و دربارۀ زندگی دو دانشجو -- شخصیت‌های ساختگی روایت- بیم و امید‌ها و تجربه‌های آنها از خشونت نظام امنیتی حکومت ایران است.

علی صمدی احدی دربارۀ فیلم خود می‌گوید: «ما یک تیم بزرگ داشتیم. تعداد زیادی انیمیشن در فیلم به کار رفته که بسیاری از آنها را ایرانیان ساخته اند. همۀ دست اندرکاران می دانستند که بعد از ساخته شدن این فیلم نخواهند توانست با وجود رژیم کنونی به ایران برگردند. البته این بهای بسیار سنگینی برای ساختن این فیلم بود.»

مصاحبه با شخصیت هایی مانند شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، محسن کدیور و پیام اخوان، دادستان پیشین جنایات جنگی سازمان ملل، بخش‌هایی از این فیلم هستند. به باور آن‌ها حکومت ایران با سرقت انتخابات ریاست 

 جمهوری می‌خواهد قدرت را حفظ کند

Part 2 of 4

مستند موج سبز - موج سبز ایران - قسمت 2 از 4http://youtu.be/f2aJXrF7mdE
Part 3 of 4
مستند موج سبز - موج سبز ایران - قسمت 3 از 4
http://bit.ly/el6fDh

Part 4 of 4
مستند موج سبز - موج سبز ایران - قسمت 4 از 4
http://bit.ly/h4Ey4F

No comments:

Post a Comment